Trang chủ chương trình nghị sự

Trang chủ Torre máy tính xách tay lưu trữ cơ Tre カテゴリボディケア 5 / 29 / 2014 (thứ tư) 9:58 PM tốt đẹp!
0 mixi phòng Hatena đánh dấu 260526 ■ khác-PP + đôi đấm màu xanh 120 k (quy mô 18) × 10reps × 3set, PP + treadle curls màu xanh 120 k (quy mô 18) × 10reps × 3set ■ biceps-curl ワンハンドダンベル 20 kg x 10 reps x 3 thiết lập ■ triceps và kick trở lại 20 kg x 10 reps x 3 thiết lập ■ đào tạo, tập trung vào trước khi tay kẹp COCNo.2 3set COCNo.1.5 3set COCNo.1 3set tắm.

ジムトレ ngày hôm trước, vì vậy đã quyết định roi da và kết thúc.
Là một 追い込まない rất tốt đẹp sắc nét để giới hạn số lượng đào tạo
セクキャバ求人